Śpiewać na chwałę Boga

Śpiewać czy nie ??

Śpiew towarzyszy człowiekowi w całym życiu. Ważna jest jego rola zwłaszcza w chwilach wyjątkowo radosnych, szczególnie bolesnych lub też chwilach szczególnie uroczystych. Każdy z nas potrafi zanucić choćby hymn polski, którąś z piosenek biesiadnych czy - towarzyszące licznym uroczystościom - "Sto lat". Ta głęboko zakorzeniona w naturze ludzkiej potrzeba wyrażania się poprzez śpiew znajduje swoje miejsce również na kartach Pisma Świętego. Wspomnieć można chociażby dziękczynną pieśń po cudownym przejściu przez Morze Czerwone (Wj 15, 1-21), pieśń żałobną Dawida na cześć Saula i Jonatana (2 Sm 1, 17-270, czy liczne psalmy. Nic więc dziwnego, że i nasza relacja do Boga jest często wyrażana poprzez śpiew w różnego rodzaju pieśniach i piosenkach religijnych. Śpiew towarzyszy również liturgii, zwłaszcza niedzielnej i świątecznej.

Kto może śpiewać w scholi? Sama nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii. Zdolności muzyczne, podobnie jak językowe czy matematyczne, są rozłożone w ten sposób, że najwięcej jest osób przeciętnie uzdolnionych, natomiast bardzo mało jest i tych genialnych, i tych wybitnie niezdolnych. By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie, czy ...umiejętność obsługi rzutnika. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

Terminarz spotkań

Spotkania scholanek odbywają się w soboty o godz. 10.00 po uzgodnieniu z organistą panem Marcinem. Chórzyści spotykają się w czwartki po wieczornej mszy świętej około 19.00

Jak śpiewać

...

Chór parafialny

...

Nasz Patron

Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Organy wodne były znane wówczas w Rzymie, ale były bardzo wielką rzadkością i bardziej prawdopodobne jest to że, Cecylia grała na innym instrumencie. Ówczesne panie rzymskie kształciły się często w grze na harfie.

...

schola dziecięca

-->