DOKUMENTY

CHRZEST

Sakrament Chrztu udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 13:00

(katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca o godz. 19:00 na plebanii) Dziecko do sakramentu chrztu należy zgłaszać najpóźniej tydzień przed terminem chrztu

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu:
- metryka urodzenia dziecka z USC

- świadectwo religijności rodziców chrzestnych ze swoich parafii

- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka

BIERZMOWANIE

Do Sakramentu Bierzmowania przygotowuje się młodzież z klas III gimnazjalnych.

Dokumentem potrzebnym do bierzmowania jest świadectwo chrztu z parafii gdzie przyjmowało się chrzest

EUCHARYSTIA

Do pierwszej Komunii Św. od 2016 roku przygotowują się dzieci klas III S.P. obecne II klasy. Przygotowujący się indywidualnie proszeni są o świadectwo Chrztu Św.NAMASZCZENIA CHORYCH

Z wizytą do chorych udajemy się na wezwanieMAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii na trzy miesiące przed datą ślubu.


Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:
- metryki chrztu do ślubu kościelnego (uwaga: metryka ważna jest trzy miesiące)
- dokumenty z USC (jeśli ślub ma być konkordatowy) jeśli wcześniej zawarty był związek cywilny, akt ślubu z USC
- zaświadczenie o odbytym kursie małżeńskim

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla narzeczonych prowadzony metodą warsztatową w małej grupie wg Programu „Radość i Nadzieja”
Spotkania odbywają się w cztery soboty:
12, 26 lutego, 5, 12 marca 2022, w godz. 14.00 - 20.15.
Spotkania składają się z wykładu, warsztatu i pracy indywidualnej narzeczonych.
Przed pierwszym spotkaniem i po każdym kolejnym narzeczeni realizują zadanie domowe.

WAŻNE!
Ze względu na pracę metodą warsztatową:
• makmaksymalnie na kurs przyjmujemy do 7 par,
• Narzeczeni mogą uczestniczyć w kursie WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu i wniesieniu opłaty za materiały w wysokości 50 zł/komplet,
• zapraszamy na kurs PARY – nie przyjmujemy zgłoszeń pojedynczych osób,
• do ukończenia kursu niezbędne jest 100% OBECNOŚCI obojga Narzeczonych,
• w ramach kursu nie są przewidziane spotkania w Poradni Rodzinnej, dlatego należy umówić się na nie dodatkowo

Prowadzący : kapłan, małżeństwo i doradca życia rodzinnego
Zapisy i pytania pod adresem : rodzinna.brwinow@gmail.com

POKUTA

Spowiedź rano: podczas mszy świętych
popołudniu: 20 minut przed każdą Mszą Św.
w niedzielę spowiedź: 15 minut przed mszą św.
W pierwsze piątki miesiąca spowiedź rano od 7.00
,po południu od 17:30