Plan Rekolekcji Wielkopostnych w parafii św. Floriana w Brwinowie - 21 - 23 marca 2021 r.

Niedziela 21 marca 2021 r.

Poniedziałek 22 marca 2021 r.

Wtorek 23 marca 2021 r.

Modlitwa

Dobry i Miłosierny Boże Prosimy Cię, o błogosławieństwo na dobre i owocne przeżycie rekolekcji w naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga. Użycz rekolekcjoniście światła i łaski, aby nam wskazał, jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twosje łowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.Amen.   

: